Kullanıcı Anlaşması

Aşağıda yer alan Kullanıcı Sözleşmesi ve www.insuppliers.com sitesinde (“Site”) yer alan diğer kurallar Tunçbay Bilişim ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Site’nin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.

Üyelerin, Web Sitesi üzerinden profil yahut talep oluştururken, Ziyaretçi’lerin de Site’yi ziyaret ederken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Site’den yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşme’ye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Site’yi ve Site’de sunulan hizmetleri kullanmayınız.

Şirket aracılık hizmetlerinin sürekliliğini ve çeşitliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşme’yi tek taraflı olarak tadil etme hakkına sahiptir. Şirket, Kullanıcı Sözleşmesinin şartlarında herhangi bir değişiklik olması halinde güncel metni aynı link altında güncelleme tarihini de belirterek yayınlayacak, gerek görmesi halinde e-posta veya SMS ile Kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır. Yeni şartları kabul etmediğiniz taktirde Site’yi ve Site’de sunulan hizmetleri kullanmayınız ve/veya üyeliğinizi iptal ettirme talebinde bulununuz.

 

KULLANICI (Ziyaretçi ve Üyelik) SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR VE TANIMLAR

Madde 1 – Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır);

a. Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. Workinton No:79 İç Kapı No: 1 Beşiktaş/İstanbul ” adresinde yerleşik Tunçbay Bilişim ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır)

ile

b. Şirketin www.insuppliers.com alan adlı internet sitesini (Bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanan üyeler ve ziyaret edenler

arasında (Şirket ve Site Üye ve Ziyaretçileri bundan böyle işbu Sözleşme içeriğinde birlikte kısaca “Taraflar” olarak anılacaktır), aşağıdaki hüküm ve koşullarla hüküm doğurmak üzere düzenlenmiştir.

Madde 2 – Tanımlar

İşbu Sözleşme’de geçen terimlerden;

a. İçerik ; Formatına bakılmaksızın Site’de yayınlanan ve/veya Site’ye aktarılan/yüklenen her türlü resim, fotoğraf, rakam ve yazı gibi görsel ve işitsel her türlü bilgi ve belgeyi,

b. Üye ; www.insuppliers.com sitesine kaydolmuş tüm gerçek kişi tacirler ile adi ortaklıklar da dahil olmak üzere her türlü şahıs ve sermaye şirketlerini,

c. Yönetici ; Üye’lerin hesaplarını yönetme konusunda yetkili olan gerçek kişileri,

d. Ziyaretçi ; Üye olmaksızın, Site’yi ziyaret eden ve Site’nin hizmetlerinden sınırlı olarak yararlanan kişileri,

e. Kullanıcı ; Üye, Yönetici veya yönetim yetkisi olmasa da bir Üye adına hesap sahibi olan kişiler ve Ziyaretçilerin bütününü,

f. Hizmet ; Şirket tarafından Site kapsamında sunulan esas ve talebe bağlı hizmetleri,

g. Veri Tabanı ; Üyelerin girişleri, ilettikleri ve yükledikleri bilgi-belgelerle oluşan üye bilgi tabanını ve/veya verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan bir araçla veya sair biçimde okunabilir veri tabanını,

ifade eder.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KABULÜ

Madde 3 – Sözleşmenin Konusu

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusunu; Site’yi ziyaret, Site’ye üyelik ve Site’nin kullanımına ilişkin şartlar, Kullanıcıların Site üzerinden sağlanan dijital ortamda buluşma, tanıtım yapma ve talebe bağlı diğer hizmetlerden faydalanmasına ilişkin esaslar, Site’de uyulması gerekli kurallar, Şirketin gizlilik hükümleri ve tarafların sahip olduğu hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak Kullanıcıların bilgilendirilmesi hususları oluşturmaktadır.

3.2. Şirket, Site’de yer alan talebe bağlı hizmetlerin sağlayıcısı değildir. Şirket bu hizmetler açısından, yalnızca bir aracı konumundadır ve sunulan hizmetin içeriğinden sorumlu değildir. Şirket sunulan hizmete ilişkin ifa veya kalite garantisi vermemektedir.

3.3. Şirket, Üyelerin birbirlerinden alacakları hizmetlerin sağlayıcısı ve/veya aracısı değildir. Şirket bu hizmetler açısından, yalnızca tarafların birbiri ile tanışacakları ortamı sağlayan konumunda olup hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Madde 4 – Sözleşmenin Kabulü

İşbu Sözleşme, Şirket tarafından Site’de sunulan Hizmetlerden faydalanan tüm Kullanıcılar için bağlayıcıdır. Bu Site’yi kullanan tüm Kullanıcılar, Site’yi ziyaret ederek, Hizmetleri kullanarak veya Site’ye üye olarak; işbu Sözleşme’nin, Gizlilik Politikasının, KVKK Metninin ve belirtilen sair aydınlatma, bilgilendirme ve anlaşmaların tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve onayladığını, bu Sözleşme içerisinde belirtilen ve Şirket tarafından Site’de yayınlanan her türlü kullanım koşuluna ve ilgili mevzuata uygun davranacağını kabul eder.

ÖN KULLANIM KOŞULLARI

Madde 5 – Kullanıma Dair Ön Koşullar

5.1 Site herkesin ziyaretine açıktır ancak kullanımı, kullanıcı tip ve tercihlerine göre erişim kısıtlamalarına tabidir. Kullanıcılar, Site’yi ziyaret ederken ve Site’de Şirket yahut üçüncü kişiler tarafından sunulan hizmetlerden faydalanırken yahut Site üzerinden tanıştıkları kişilere hizmet sunarken bu Sözleşme’ye ve Site’de yayınlanan her türlü kullanım koşuluna ve meri mevzuata ve uygun düştüğü ölçüde tüm uluslararası sözleşmelere uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılırlar.

5.2 Ziyaretçi Site’deki bilgilere ve hizmetlere Şirket’in sunduğu sınırlı kapsam ve sayıda ulaşabilir. Bu kapsamda Ziyaretçilerin, üye olmaksızın, devamlılığı Şirket'in takdirinde olmak kaydıyla, ücreti karşılığında tek seferlik Premium Üye profili görüntüleme, Premium Üyeler tarafından oluşturulan Açık Profilleri görüntüleme, Site’de yayınlanan sektörel haber ve rapor, yayın veya blog gibi içeriklere erişebilme, bülten kaydı girişi yapma, Site’deki reklam, anket ve kampanyalara erişim gibi birtakım Hizmetlerden faydalanabilmesi mümkündür. Site üzerinden tespit ettiği firmalardan birinden hizmet almak veya Site üzerinden tespit edilen bir firmaya hizmet sunmak isteyen yahut işbu Sözleşme’de işaret edilen Talebe Bağlı Hizmetler’den faydalanmak isteyen Ziyaretçi, siteye Üye olmak zorundadır.

5.3 Site’ye Üyelik için istenilen zorunlu alanların eksiksiz doldurulması zorunludur. Üyelik için başvuruda bulunanlar zorunlu alanlara aktardığı bilgilerin doğru olduğunu kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve beyan eder.

5.4 Kullanıcılar, Şirket’in Kullanıcılar tarafından sunulan bilgilere Gizlilik & KVK Politikası hükümlerine ve gizlilik ayarlarına uygun olarak erişebileceğini, bunları kaydedip kullanabileceğini kabul etmektedirler.

5.5 Kullanıcılar Site’yi ziyaret ettiklerinde bilgisayarlarına site kullanım datalarını analiz etmek için javascript kodları, cookie olarak isimlendirilen çerezler ( Site’de oturum açma bilgileri ve benzeri veriler elde etmek ve girişi yapan kullanıcıyı tanımak için kullanılan metin dosyaları ) ya da benzeri iz sürme verileri yerleştirilebileceğini kabul etmektedirler.

 

SİTEDE SAĞLANAN ÜYELİK MODELLERİ VE HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR

Madde 6 – Üyelik Modelleri

6.1 Site’nin sunduğu ana hizmetlerden yararlanabilmek için Site’ye üye olunması esastır. Üyelik iki farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir:

a. İşveren Üyeliği: Site’ye üye olma amacı, yürütmekte olduğu ticari faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyabilecekleri ürün ve hizmetlerin satın alınması olanların tercih edeceği üyelik tipidir.

b. Tedarikçi Üyeliği: Site’ye üye olma amacı, ticari faaliyetleri sırasında sunmakta oldukları ürün ve hizmetlerin bu hizmetlere ihtiyaç duyan şirketlere pazarlanması olanların tercih edeceği üyelik tipidir.

6.2 İşveren Üyeliği (Pro Üyelik), ücretli bir üyelik tipi olup aylık ya da yıllık olarak üye olmak mümkündür. Ödeme aylık yahut yıllık olarak gerçekleştirilebilir. İşveren Üyeler aşağıdaki hizmetlerden faydalanabilirler:

⮚ Site üzerindeki görünürlüğü sınırlandırılabilme imkanı

⮚ Arama sayfasında tedarikçi arama

⮚ *Exclusive hizmetler

⮚ Tedarikçi pazar araştırması raporlama hizmeti (Talebe bağlı hizmet olup ekstra ücrete tabidir)

⮚ Tedarikçi derecelendirme (rating) raporlama hizmeti (Talebe bağlı hizmet olup ekstra ücrete tabidir)

⮚ Tedarikçi denetim raporlama hizmeti (Talebe bağlı hizmet olup ekstra ücrete tabidir)

6.3 Tedarikçi Üyeliği , “Standart Üyelik” ve "Premium Üyelik” olmak üzere iki tiptir. Standart Üyelik ücretsiz olmakla birlikte yalnızca Site’nin Tedarikçilere sunduğu ücretsiz hizmetlere erişim imkanı sağlamaktadır. Premium Üyelik modelinde ise yalnızca yıllık olarak kaydolunabilmektedir. Ödeme aylık taksitle yahut yıllık peşin olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Standart Üyeler aşağıdaki hizmetlerden faydalanabilirler:

⮚ Sınırlı Firma profili oluşturma

⮚ “Firma bilgisi” alanı veri ekleme

⮚ 3 entry (girdi) ile hizmet ve uzmanlık tanımlama

⮚ Sınırsız doküman ekleme

⮚ Sınırsız görsel ekleme

⮚ Firma aramada sadece giriş yapılan bilgiler dahilinde arama sayfasında arama kriteri başlığı kullanımı

Premium Üyeler aşağıdaki hizmetlerden faydalanabilirler:

⮚ Tam Firma profili oluşturma

⮚ Sınırsız hizmet ve uzmanlık tanımlama

⮚ Sınırsız doküman ekleme

⮚ Sınırsız görsel ekleme

⮚ Karar Verici oluşturma

⮚ Referans oluşturma

⮚ Referans teyit ve Karar Verici yorumu alma

⮚ Firma aramalarında arama sayfasında üyelik tipine göre filtre seçimi yapma

⮚ Üyelik tipine göre profil erişimi kısıtlama tercih yetkisi

⮚ İşveren Üyelere tercihli mesaj ve/veya e-posta gönderimi (Ekstra ücrete tabidir.)

⮚ Profilini ziyaretçilere de açma yetkisi (Ekstra ücrete tabidir.)

6.4 Üyelik modelleri, kapsadıkları hizmetler ve ücretlendirmeleri bakımından Şirket’in değişiklik yapma hakkı saklıdır.

6.5 Üyelik ücreti, üyeliğin türüne göre satın alma işlemi sırasında, o tarihte geçerli tarifeye göre belirlenecek olup, geçerli olduğu süre bilgisi de verilerek açıklanacaktır. Üyelik hizmeti satın alınırken ödemeler;havale, EFT, swift ve benzeri para transfer yöntemleri yahut kredi kartı yöntemiyle tahsil edilmektedir. Üyelik ücretinin aylık veya yıllık dönemlerle otomatik ödenmesi için tahsis edilen kredi kartı veya banka kartı bilgileri, daha sonraki ödemeler için ödeme sistemleri konusunda destek alınan ödeme entegrasyonu kuruluşunun sağladığı güvence kapsamında saklanılabilecektir. (Detaylı bilgi için Gizlilik ve KVK Politikasına bakınız. )

6.6 Şirket, anlaştığı ödeme entegrasyonu kuruluşu nezdinde yalnızca ilgili ücretlerin ödenmesi ve/veya iadesi için ilgili ve gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. Ödemeler kapsamında, ilgili kuruluş tarafından yapılan işlemlerin güvenliği ve kullanıcılara ait bilgilerin saklanması noktasında tüm sorumluluk ilgili kuruluşa aittir.

6.7 Üyelik modelleri (tedarikçi ve işveren) arasında geçiş yapılması, Şirkete e-posta yoluyla yapılacak talep ile gerçekleşmektedir.

Madde 7 – Ana Hizmetler

7.1 Şirketin sağladığı ana hizmet, işbu Site aracılığı ile faaliyet gösteren Üyeler ile Ziyaretçilerin; uzmanlık, tecrübe ve kabiliyetlerine göre birbirini bulabilmesi, iletişime geçebilmesi, fikir alışverişinde bulunabilmesi, sektörel anlamda çeşitli bilgiler edinebilmesi, çeşitli fırsatlar veya iş birlikleri yaratabilmesi ve tüm Kullanıcıların karşılıklı güvene dayalı bir platformda bulunmasını temin amacıyla yer sağlama hizmetidir.

7.2 Sitede yer alan tüm bilgi ve belgeler, Şirket tarafından belirlenen sınır kapsamında, kendisine erişim imkânı sunulan her tür kullanıcı kişi, kurum, yazılım veya servisin kullanımına açıktır.

7.3 Sitedeki birtakım hizmetlerden yararlanmak için bir hesap açılmasına gerek olmamakla birlikte Ziyaretçilerin hizmetlerden yararlanması kısıtlı kapsamda olduğu gibi; işin gereği birtakım bilgilerin temin edilmesine bağlı olan hizmetlerde, bu bilgileri temin etmeyen Ziyaretçi, Sitenin sağladığı hak ve yetkilere sahip olamaz.

7.4 Sitede yer alan Üyelere ilişkin bilgi ve belgeler, Üyelerin kendisi tarafından eklenmekte, yüklenmekte, gönderilmekte, aktarılmakta veya değiştirilmektedir. Üye tarafından sağlanan her türlü İçerik ve bu İçeriğin doğruluğu, güncelliği ve tüm yasalara, kurallara, düzenlemelere ve üçüncü kişilerin haklarına uygunluğu, gizliliği ya da aleniliğine ilişkin tüm sorumluluk tamamen bu içeriği sağlayan Üyenin ve bu üyenin yetkilisi olan Yönetici’nin sorumluluğundadır.

7.5 Şirket, Üyeler tarafından eklenen, yüklenen, gönderilen, aktarılan veya değiştirilen bilgi, belge ve/veya yazınsal, görsel, işitsel, rakamsal ifade ve simgelerin; gerçek, güvenilir, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Şirketin, bu tür içeriği kontrol etme ve doğruluğunu araştırma yükümlülüğü yoktur. Tüm bu hususlar işlem ve/veya eylemleri gerçekleştiren Üyelerin ve bu üyenin yetkilisi olan Yönetici’nin sorumluluğundadır.

Madde 8 – Talebe Bağlı Hizmetler – Exclusive Hizmetler

8.1 Şirket, İşveren Üyelerin talebine bağlı olarak, aşağıda işaret edilen hizmetlerin, ücreti mukabilinde sunulabilmesi için Üyelere danışmanlık sunmakta ve ilgili şirketlere yönlendirme konusunda destek olmaktadır:

a) Teknik Denetim ve Gözetim Analizi Raporu Hizmet Paketi

b) Ticari Performans Analizi Raporu Hizmet Paketi

Anılan hizmetler alanında uzman “değerleme, denetim ve gözetim şirketleri” tarafından Üyelere sunulmaktadır. Anılan paketlere ilişkin usul ve esaslar, Üye ile “değerleme, denetim ve gözetim şirketi” arasında imzalanacak sözleşme hükümleriyle belirlenmektedir.

8.2 Üyeler, işbu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından yönlendirilen değerleme, denetim ve gözetim şirketinin ilgili denetleme ve gözetlemeleri yapabilmesi ve olabildiğince doğru ve isabetli bir rapor oluşturabilmesi için gerekli özeni göstermeyi, değerleme, denetim ve gözetim şirketleri tarafından talep edilen bilgi ve belgeyi sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

8.3 Üyeler, değerleme, denetim ve gözetim şirketleri tarafından oluşturulan raporun bir nüshasının Şirket ile paylaşılmasını kabul ve taahhüt ederler.

8.4 Anılan denetleme raporlarının oluşturulması için Üyeler ile değerleme, denetim ve gözetim şirketleri arasında bu hizmetlere ve bilgi paylaşım, gizlilik ve sair konulara yönelik geniş kapsamlı sözleşmeler yapılacaktır. İlgili sözleşmelerin yapılması, uyulması veya ihlali durumlarında sorumluluk “değerleme, denetim ve gözetim şirketleri”ne aittir. Şirket, anılan sözleşmelerin tarafı olmayıp yalnızca aracı konumundadır.

8.5 Şirket, Üyeler tarafından sunulan bilgi ve belgeler uyarınca değerleme, denetim ve gözetim şirketleri tarafından oluşturulan bilgi ve/veya belgenin; gerçek, güvenilir, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Değerleme, denetim ve gözetim şirketleri tarafından oluşturulan bilgi, belge, yazınsal, görsel, işitsel, rakamsal ifade ve simgelerin doğruluğu, tamamen anılan şirketlerin garantisi altında sunuluyor olup Şirketin bu hususları araştırma noktasında herhangi bir yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 9

Site kapsamında sunulan tüm ücretli hizmet ve üyelik modellerine yönelik detaylı bilgi Fiyatlandırma sayfasında düzenlenmektedir.

 

ÜYELİĞE İLİŞKİN ŞARTLAR VE ESASLAR

Madde 10 – Üyelik Şartları

10.1 Siteye kendi adına Üye olmak isteyen gerçek kişilerin ve bir tüzel kişiyi temsilen kaydolacak Yönetici’lerin, 18 yaşından büyük olması ve Türkiye ve/veya tabi olduğu ülkenin mevzuatına göre medeni haklarını kullanmak noktasında kısıtlı olmaması gerekir.

10.2 Temsilcisi olarak Üye adına Site’de Yönetici olmak isteyen gerçek kişilerin, Madde 10.1’de aranan şartların yanı sıra, Türkiye ve/veya tabi olduğu ülkenin mevzuatına göre Üye adına üyelik kaydı gerçekleştirebilmek ve Üye’yi temsil etmek için gerekli tüm yetkilere sahip olması gerekir.

10.3 Üyelerin, tabi oldukları hukuk kurallarına göre Site’ye yükledikleri profil bilgilerinde belirttikleri iş ve işlemleri yapabilmek için gerekli şartları sağlaması, herhangi bir kısıtlamalarının bulunmaması ve kendilerini şirket olarak tanıtmaları halinde Türkiye ve/veya tabi olduğu ülkenin mevzuatına göre bu sıfatı haiz olmaları gerekir.

10.4 Yönetici Üye ve Üyeler, Siteye kaydolurken mevzuat uyarınca şu bilgileri sunmakla yükümlüdür;

a. Üye olan kişinin gerçek ismi, ticaret unvanı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri,

b. Tebligata elverişli KEP adresi,

c. MERSİS numarası,

d. Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarası.

10.5 Üyelik için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişiler, başvuru formunda yer alan ilgili alanları doldurmak ve başvuruda bulunmakla, Üyelik için aranan tüm şartları sağladığını ve aktardığı tüm bilgilerin doğru olduğunu kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve beyan eder. Bilgilerin yanlış veya eksik olmasından doğabilecek tüm sorumluluk münhasıran başvuran kişiye aittir.

Madde 11 – Kayıt ve Yetkiler

11.1 Üyenin başvuru ile gerekli bilgileri sunması üzerine, Site’ye kaydı yapılır ve Üyelik başlamış sayılır. Üyeliğin başlaması ile Üye adına, belirlenen konularda her türlü bilgi ve belgeyi ekleyebileceği bir profil oluşturulmaktadır. Üyenin oluşturduğu profilde yer alan bilgi ve belgeler, Site’deki Kullanıcı ve Üyelik modellerindeki istisnalar dışında tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilecektir. Ayrıca Üyelik başlatıldığı zaman Site’de yer alan veri tabanının tamamı Üye’nin görüntülemesine açılacaktır.

11.2 Kullanıcı Site’ye Linkedin hesabı ile üye olmuş ise, Site’nin sağladığı hizmetler doğrultusunda Linkedin profilinde yer alan bilgi ve belgelere erişim sağlama imkânı tanıdığını kabul ve beyan etmiş sayılacaktır.

11.3 Her Üye kural olarak Site üzerinde sadece bir adet hesap açabilir.

11.4 Üyelerin hesapları Site’ye kayıtlı Yöneticiler aracılığı ile yönetilmektedir.

11.5 Üyelerin hesabını yönetecek Yöneticiler ve hesapları sınırlı yetkiyle kullanabilecek yönetim yetkisi olmayan hesap sahipleri, Site’ye kaydolmak için şu bilgileri sunmakla yükümlüdür:

a. Unvan

b. İsim Soy-isim

c. E-mail hesabı

d. Telefon numarası

11.6 Yöneticilerin Site’ye birden fazla Üye’yi temsilen kaydedilmesi mümkündür.

11.7 Tüm üyelerin hesapları Yöneticilere ait iletişim bilgileri ile bağlantılandırılarak yürütülür. Yönetici’nin talebi halinde, başka gerçek kişilere de farklı şifrelerle Üye hesabını kullanma yetkisi verilebilir, bu kişilere Yönetici yetkileri tanınabilir, hesabı kullanma yetkisi Yönetici tarafından geri alınabilir, bu hesaplar Yönetici tarafından kapatılabilir. Yönetici’nin Üye nezdindeki yetkisi sona erdiği takdirde, Yönetici bu hususu bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde meydana gelebilecek tüm sorumluluk münhasıran Yönetici’ye ve Üye’ye aittir.

11.8 Yönetici’lerin Üyelere verdiği zararlardan Site veya Şirket sorumlu değildir. Üyeler, Site üzerinde faaliyette bulunma noktasında yetki verdiği kişilerin eylemlerinden kendileri sorumludur. Site, bu kişilerin yaptığı paylaşımları denetleme yükümlülüğü altında değildir.

11.9 Üye, üyelik işlemlerini gerçekleştirirken güçlü ve güvenli bir şifre belirlemelidir. Üye, Yönetici aracılığı ile dilediği zaman belirlediği şifreyi değiştirebilir. Üye tarafından belirlenen bu şifrenin korunması ve gizli tutulması tümüyle Üye’nin ve Yönetici’nin sorumluluğundadır. Madde 11.6’da yer alan istisna dışında Üye, kendisine tanımlanan hesabı tamamen veya kısmen başkasına kullandırmamayı ve/veya erişimine izin vermemeyi kabul eder. Üye şifre kullanımından doğacak sorunlardan Şirket’in kesinlikle sorumlu olmadığını ve kendisinin de bu gerekçeyle Şirket’e karşı sorumluluktan kurtulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, üyelik devam ettiği sürece hesabını kapatmadıkça ya da hesabı ile ilgili kötüye kullanım ile ilgili kabul edilebilir bir bildirimde bulunmadıkça hesapta gerçekleşen her türlü işlemden/yüklemeden sorumludur. Şirket, Site’de şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

11.10 Yönetici ve Üyeler, Şirket tarafından sunulan hizmetleri kullanılabilmek ve önemli bildirimler alabilmek için kendileri ile Site, mobil uygulamalar, telefon ve e-posta yoluyla iletişim kurulabileceğini ve bu kapsamda belirli ek bilgilerin paylaşılabileceğini kabul eder.

Madde 12– İçerik Paylaşımı

12.1 Kullanıcılar tarafından Siteye eklenen, yüklenen, gönderilen, aktarılan, iletilen, değiştirilen veya diğer Kullanıcılarla paylaşılan bilgi, belge, fotoğraf ve her türlü formattaki İçeriğin mülkiyeti tümüyle Üye’ye ait olmakla birlikte, bir İçerik başka Kullanıcılar tarafından görüntülenebilir, kopyalanabilir, saklanılabilir ve/veya kullanılabilir. Kullanıcılar, Site’yi kullanmakla tüm bu hususları peşinen kabul etmektedir.

12.2 Site’ye Yönetici sıfatıyla kayıtlı gerçek kişilerin, ilgili Üye’yi temsil etme; hakkında bilgi, belge ve sair dokümanları yükleme, yayınlama veya paylaşma yetkisi bulunmalıdır. Anılan eylemleri gerçekleştiren Yönetici’ler, temsil ve diğer gerekli yetkilere sahip olduğunu, aksi takdirde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

12.3 Üye, Site’de paylaştığı/paylaşacağı, yayınladığı/yayınlayacağı, arzettiği/sunduğu her türlü bilgi, belge, fotoğraf ve İçerik üzerinde Şirket’in üyelik süresince ve Sözleşme ile sunduğu hizmetin amacına uygun olarak ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra belirlenen makul bir süreyle Şirket’e yer ve sayı sınırı olmaksızın kullanma, dağıtma, çoğaltma, yayınlama, işleme, umuma iletim haklarını, üçüncü kişilere devir ve kullandırmayı da içerir bir şekilde lisans verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, üye ticaret unvan ve logosunu sosyal medya hesaplarında, yazılı ve görsel basında reklam amaçlı kullanım hakkına sahiptir. Kullanıcılar işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. ( Detaylı bilgi için: Gizlilik ve KVK Politikası’na bakınız.).

12.4 Şirket, Üye’lerin verilerini gerekli olması halinde birlikte çalıştığı üçüncü kişilere aktarma hakkına sahiptir. Üyeler Site’ye yükledikleri verilerin üçüncü kişilerle paylaşılacağını kabul etmektedirler. Bu bilgi paylaşımı ile Site’nin esas amacı olan networking (ağ sağlama) hizmetinin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Şirket, üyenin verilerini üçüncü kişiye aktarması durumunda üçüncü kişi ile verilerin gizliliğinin korunması konusunda kapsamlı bir sözleşme yapmaktadır. Sözleşme doğrultusunda üyelerin verilerinin ifşası/ihlali durumunda sorumluluk sözleşme yapılan üçüncü tarafa aittir. Üyelerin talep etmesi durumunda üçüncü taraflarla yapılan gizlilik sözleşmesi kendilerine iletilebilir. Bir başka üyeye ait bilgilerin onay alınmadan diğer bir üye tarafından reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir amaç için kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması ya da devri gibi nedenlerle kullanıcılar arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan Site ya da Şirket sorumlu değildir.

12.5 Üyeler tarafından sağlanan İçeriklerin Site’den silinmesi ve/veya hesabın kapatılması suretiyle bazı İçerikler için verilen iznin sonlandırılması mümkündür. Ancak mevzuat veya hizmetin niteliği gereği İçeriklerin makul bir süre için sistemde saklanması ve kullanıldığı/yüklendiği sistemlerden kaldırılması için belli bir süre geçmesi gereken hallerde ilgili sürelerle ve haklarla sınırlı olarak iznin devam ettiği kabul edilir. Site’de yapılan paylaşımların diğer Kullanıcılar tarafından kopyalanmasından ve/veya sair şekillerde muhafaza edilmesinden Şirket sorumlu değildir. Kullanıcılar’a doğrudan gönderilen bilgilerin, mesajların ve sair iletinin ve/veya Kullanıcıların Site’den eriştiği İçeriğin görüntülenmesi, kopyalanması ve muhafaza edilmesi de mümkün olacaktır.

Madde 13 – Üyelerin Hakları

13.1 Yöneticiler ve Üyeler, Şirket’in belirlediği kapsam dahilinde, Şirket’in sağladığı hizmetleri kullanarak kendileri hakkında her türlü bilgi, logo ve belgeyi paylaşmakta, üyesi olduğunu açıklamakta ve işbirliğini duyurmakta, tanıtım ve açıklama yapmakta; sosyal ağ kurmak, uzmanlık alanlarına göre fikir alışverişinde bulunmak, sektörel anlamda çeşitli bilgiler edinmek ve sair her türlü amaçla diğer Kullanıcılar ile iletişime geçmekte; Ziyaretçiler ile çeşitli iş birlikleri veya fırsatlar yaratılması amacıyla görüşme yapmakta serbesttir.

13.2 Üye’nin hesabına eklediği, yüklediği veya hesabında değiştirdiği her İçeriğin yayınlanma zamanı, Üye’nin seçimine bırakıldığı hallerde, Üye’nin seçimiyle sınırlı olarak yapılacaktır. Site politikasına ve mevzuattaki değişikliklere göre Üye’nin seçiminin sınırlandırmalara tabi olması ve/veya bazı şartlara bağlanmış olması mümkündür. Bu halde, Üye’nin seçimleri değişen bu yeni şartların sınırları içerisinde dikkate alınır.

13.3 Site politikasına ve mevzuattaki değişikliklere göre Üye’lere ait hesaplar Kullanıcı yorumlarına açılabilir.

13.4 Üye her zaman Site üzerinden Üyeliği sonlandırma/kapatma işlemi yapabilir. Bu işlem yalnızca Yönetici tarafından gerçekleştirilebilir, yönetim yetkisi olmayan diğer hesap sahipleri Üyelik sonlandırma işlemini gerçekleştiremezler. Üyelik sonlandırıldığında Üye’nin hesabına Kullanıcıların erişimi kapatılır ve hesapla ilgili daha önce yayınlanmış olan İçerikler teknik imkanlar ve sistemin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilecek bir süre sonunda Kullanıcıların erişimine kapatılır. Daha önce bu hesap üzerinden yayınlanmış bazı bilgiler, diğer üyelere gönderilmiş mesajlar, bildirimler ve/veya ilerde bunlara eklenebilecek diğer bazı bilgiler, Üye hesabı kapatılsa bile makul bir süre kullanıcıların erişimine açık kalabilir. İçerik Paylaşımına ilişkin Madde 12 kapsamında yer alan istisnalar İçeriğin Erişimi bakımından da geçerlidir. Üyeliğin sona ermesine ilişkin usul ve esaslar Madde 15 ve 16’da düzenlenmektedir.

Madde 14 – Üyelerin Yükümlülükleri

14.1 Üye, özellikle fikri mülkiyet anlamında hak ihlali yaratan ve ceza hukuku ve genel ahlak kuralları bakımından tehdit, vahşet, hakaret, taciz, pornografi veya çıplaklık içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek hiçbir İçeriği Site’ye yüklememek ve diğer Üyeler’e göndermemek başta olmak üzere, Siteyi kullandığı ve Sitenin hizmetlerinden faydalandığı süre boyunca genel ahlak kuralları, kişilik hakları, telif hakları, mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Türkiye ve/veya tabi olduğu ülkenin hukuk düzenine göre tüm geçerli kanunlara, uluslararası anlaşmalara ve sair yasal mevzuata, Site kurallarına ve İşbu Sözleşme şartlarına uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

14.2 Üyeler, formatına bakılmaksızın Site üzerinden yükledikleri ve paylaştıkları her türlü İçeriğin; gerçek, güvenilir, güncel ve halihazırda geçerliliğini koruyor olduğunu; İçeriklerin üçüncü kişileri ve/veya diğer Kullanıcıları yanıltıcı ve/veya yanıltma amacında olmadığını; bu İçerikleri yayınlama ve paylaşma yetkisinin mevcut olduğunu; İçerikleri yayınlamasının ve paylaşmasının üçüncü kişiler nezdinde herhangi bir hak ihlaline yol açmayacağını; İçeriğin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, sağladığı İçeriğin gerçekliğinin, orijinalliğinin, güvenliğinin, doğruluğunun veya hukuka uygunluğunu bizzat ve münhasıran kendisi kabul ve taahhüt etmektedir.

14.3 Üye, kendisi tarafından sağlanan İçeriğin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden sunulmasının hukuka uygun ve/veya Üye’nin sunma noktasında yetkili olup olmadığına ilişkin Şirketin herhangi bir araştırma sorumluluğu bulunmadığını; İçerik ve/veya yetki sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket, Şirket çalışanlarının ve yetkililerinin sorumluluğu bulunmadığını; Üye’nin Siteye yüklediği İçerik sebebiyle ortaya çıkabilecek hukuki, cezai, idari, adli ve sair uyuşmazlıklardan ve bunlardan dolayı oluşabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu hukuka aykırı bir durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını; kendi eylem ve işlemlerinden kaynaklı olarak Şirket’e yöneltilen/yöneltilecek zarar/tazmin içerikli talepleri, Şirketin yapmış olduğu avukatlık, dava ve sair giderleri Şirket ve diğer Üyeler ile üçüncü kişilerin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararın sorumluluğunun kendisine ait olacağını ve Şirket’in ilk yazılı talebinde herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin bu zararı gidereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.4 Üyeler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, doğrudan tecrübe etmediği hizmetlere ilişkin bir diğer Üye hakkında lehte veya aleyhte yorum yazamazlar. Kullanıcılar tarafından yapılacak yorumlarda, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticaret unvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet teşkil edecek açıklamalar bulunamaz.

14.5 Üyeler, işbu Sözleşme kapsamında Talebe Bağlı Hizmet Paketleri doğrultusunda rapor düzenlemek amacıyla Site tarafından yönlendirilen değerleme, denetim ve gözetim şirketinin ilgili denetleme ve gözetlemeleri yapabilmesi ve olabildiğince doğru ve isabetli bir rapor oluşturabilmesi için gerekli özeni göstermeyi ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

14.6 Üye, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya İçeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla verilmediğini ve internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği ve gizlilik politikaları hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

14.7 Üye, Site üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; ticari faaliyetlerine ilişkin olarak gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 15 – Üyeliğin Üyenin Kararı ile Sona Ermesi ve Sözleşmenin Yenilenmesi

15.1 Üyeler her zaman Yönetici hesabı vasıtasıyla Site üzerinden Üyeliğini sonlandırabilir, hesabını kapatabilir. Bu işlem sonlandırıcı bir işlem olup geri dönüşü yoktur ve tabi olunan mevzuat gerektirmediği sürece ödemeler iade edilmez ve kısmen kullanılmış dönemler için geri ödeme yapılmaz. Bu durumda ilgili Üye hesabına giriş yapma yetkisi olan tüm hesap sahiplerinin erişimi kapatılmış olur ve hesapla ilgili daha önce yayınlanmış olan bilgiler teknik imkanlar ve sistemin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilecek bir süre sonunda kullanıcıların erişimine kapatılır. İçerik Paylaşımına ilişkin Madde 12’de ve 13.4’te yer alan istisnalar saklıdır.

15.2 Üyelik süresinin bitmesinden en az 30 gün önce üyeliğin sona erdirileceği bildirilmediği sürece Üyelik yenilenir ve Üyelik süresinin sonunda bir sonraki üyelik dönemi için ücret otomatik olarak tahsil edilir. Ödeme sırasında kullanılan kredi kartı veya banka kartının herhangi bir nedenle kullanılamaması halinde üyelik, başka bir kredi kartı veya banka kartı kullanılarak ödeme yapılana kadar kısıtlı bir süre daha devam eder.

15.3 Yönetici kendi hesabını kapattığında Üye hesabını da kapatmış sayılmaz. Üye yeni bir Yönetici atayabilir.

 

ÜYELİĞİN ŞİRKET TARAFINDAN SONA ERDİRİLMESİ, KULLANICI’LARIN SİTE’Yİ KULLANIMININ YASAKLANMASI VE SORUMLULUK GEREKTİREN DURUMLAR

Madde 16

a. Tüm Kullanıcı’lar Site’yi kullanırken ulusal, uluslararası kanunlar ve sözleşmeler, mer’i mevzuat, genel ahlak kuralları uyarınca uymakla yükümlü oldukları yasal gereklilikler ve davranışlar olduğunu bildiklerini, yasal yükümlülüklerine aykırı tutum sergilemeleri, uymamaları ve/veya “iyi niyet” dışı, iyi niyetli olsa dahi üçüncü kişilerde zarar doğuran, başkalarının kişisel, mülki alanını olumsuz etkileyen aksi davranışlarının varlığı halinde bu davranışlardan doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını bildiklerini kabul ederler. Kullanıcılar bu ve benzeri davranışlarından Site ve/veya diğer Kullanıcıların herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde, Site’yi kullanımlarının yasaklanmasının yanı sıra tazminat, rücu davaları, anılanlarla sınırlı olmaksızın hukuki ve cezai davalar ve yaptırımlarla karşılaşabileceklerini bildiklerini kabul ve beyan ederler. Aşağıda anılanlar sık karşılaşılan örneklerin maddeleştirilmiş hali olup, bu örneklerin dışında da yasal sorumluluk gerektiren hallerde Kullanıcı’nın hukuki ve cezai/idari sorumluluğuna gidilebilir. Bu kapsamda Kullanıcıların ; Madde 14 hükümlerine aykırı davranması başta olmak üzere,

b. İş hayatı gerekliğine ve tacir sıfatına aykırı davranması; uygunsuz, gerçek dışı, üçüncü kişileri rahatsız edici gönderiler paylaşması; düzenli şekilde sitenin kuruluş amacına aykırı profesyonellik dışı tutum içerisinde olması, Sektör ve Üye faaliyeti dışında bilgilerin, duyuruların kaydedilmesi, Site’de sağlanan bilgi–iletişim fonksiyonlu içeriğin Site amaçları dışında kullanılması,

c. Kimliği ve ticari bilgileri hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belge sunması, kendisini olmadığı şekilde tanıtması, yaptığı işin kapsamı, kurduğu iş ilişkileri, portföyü, teslim ettiği işler ve kontakları hakkında yanlış beyanda bulunması,

d. Başkalarına ait bilgi ve belge veyahut fotoğraf gibi, kendi mülkiyetinde/yetkisinde olmayan İçerik göndermesi ve/veya yüklemesi,

e. Açıklama hakkının olmadığı ve/veya gizli bilgilerin ve dokümanları açıklaması,

f. Genel ahlak kurallarına, kişilik haklarına, telif haklarına, mülkiyet haklarına, haksız rekabet kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve sair mevzuatı ile Uluslararası anlaşmalara aykırı özellikle tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik unsurlar veya çıplaklık içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek İçerikler paylaşması yahut bunları diğer Üyelere göndermesi,

g. Site’nin ve/veyahut Site Üye’lerinin veyahut üçüncü kişilerin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin erişimini engelleyici veya zorlaştırıcı, sitede kullanılan yazılımların çalışmasını önleyici, Site ile sunulan hizmetin içeriğini değiştirici eylem/işlemlerde bulunması,

h. Diğer Üyelere web üzerinden spam ve/veya benzeri yöntemlerle istenmeyen mesajlar göndermesi,

i. Site’yi veya Site’den elde ettiği bilgileri kullanarak yazılımsal virüs, trojan vb. göndermesi, sitenin erişimini engelleyici veya zorlaştırıcı, sitede kullanılan yazılımların çalışmasını önleyici, Site ile sunulan hizmetin içeriğini değiştirici eylem/işlemlerde bulunması gibi Site’nin güvenliğini ihlal edici davranışlarda bulunması,

j. Site’de yer alan bilgi, İçerik veya verileri rekabet içeren hizmetlerle bağlantılı olarak kopyalaması veya kullanması, dürüstlük kuralına aykırı ve iktisadi rekabetin suiistimali amacıyla Hizmetlerin kullanılabilirliğinin, performansının veya işlevselliğinin izlenmesi,

k. Site içeriğini ve/veya Site’de verilen hizmeti kısmen veyahut bütün olarak kopyalamak suretiyle farklı amaçlarla kullanması veya kullanmaya çalışılması,

l. Hizmetler veya ilgili teknoloji ya da herhangi bir kısmı için, tersine mühendislik yapılması, kaynak koda dönüştürülmesi, ayrıştırılması, çözümlenmesi veya kaynak kodları elde edilmeye çalışılması;

m. Site, Site içeriği veya Site ile ilgili bilgiler veya verilere erişimin kiralanması, kiraya verilmesi, ödünç verilmesi veyahut satılması,

n. Site içeriğinde mevcut telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakları bildirimlerinin kaldırılması,

o. Site’de yer alan reklamların kaldırılması, üzerinin örtülmesi veya gizlenmesi,

p. Şirket’in izni olmaksızın Site’den temin edilen bilgilerin toplanması, kullanılması, kopyalanması veya aktarılması,

q. Diğer kullanıcılara ait bilgilerin bu kişilerin açık ve yazılı izni olmaksızın paylaşılması veya ifşa edilmesi,

r. Site veya Site içeriğinde mevcut yazılımsal, tasarımsal, gizli, kişisel ve benzeri verilere yazılım, cihaz, komut dosyası, robot ve anılanlarla sınırlı olmaksızın diğer araç veya yöntemleri kullanmak suretiyle erişilmesi, erişilen veriler üzerinde “kazıma”, “sürme” veya “örümcekleme” işlemi gerçekleştirilmesi,

s. Site içeriğine erişmek, kişileri eklemek veya indirmek, mesaj göndermek veya yeniden yönlendirmek için bot veya diğer otomatik yöntemlerin kullanılması,

t. Site’nin görünüşünün veya işlevinin “çerçevelemesi”, “aynalanması” veya başka şekilde taklit edilmesi,

u. Şirket tarafından açık bir biçimde sunulan arayüzler dışında başka ve/veya yasa dışı yöntemler kullanılarak Site’ye erişilmesi,

v. Şirket tarafından açıkça izin verilmedikçe, Şirket/Site ile ilişkisi olduğu veya Şirket/Site’nin referans olduğunu açık ve/veya dolaylı olarak ima edebilecek açıklamalar yapması

halinde Şirket tarafından Üyeliği sonlandırılabilir, Site’yi kullanım hakları yasaklanabilir.

Anılan yükümlülüklere aykırılık nedeniyle Şirket nezdinde bir zarar veya tazminat hakkının doğması halinde Kullanıcı, sebep olduğu bu zararları karşılayacağını peşinen kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcıların yukarıda anılan nedenlerle sınırlı olmamak üzere her türlü yasadışı, zarar verici, kötü niyetli eylem, işlem ve davranışlarından doğan sorumluluğu yalnızca işbu Sözleşmede anılanlarla sınırlı değildir.

 

GİZLİLİK VE GİZLİ BİLGİ PAYLAŞIMI

Madde 17

Kullanıcıların, Site’nin kullanımı esnasında tüm üçüncü kişilerin görebileceği şekilde paylaştıkları İçerikler Gizli Bilgi değildir. Ancak Kullanıcıların, Site’yi kullanmak amacıyla yahut Üye olurken temin ettikleri ve Site Kullanıcıları tarafından görülmeyecek ve daha evvel hiçbir yerde açıklanmamış bilgiler Gizli Bilgi olarak kabul edilir.

Şirket Üye tarafından beyan edilen Üye bilgilerini; işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve Site’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. Üye, bilgilerinin Şirket tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Şirket, Site’de sunulan içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir.

Şirket, Site’ye üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için üyeden temin edilen kişisel bilgileri (e-mail adresi, doğum tarihi, cep telefonu vs.) yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, Site hakkında bilgi vermek ve benzeri hizmetlerde bulunmak için kullanabilir. Ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son verilmek istenmesi halinde Üye işbu sözleşmede gösterilen iletişim vasıtaları aracılığıyla Şirket ile irtibata geçerek isteklerini iletebilir.

Üye’nin gizli tutulmasını talep ettiği bilgiler ulusal ve kabul gören uluslararası yasal mevzuatın gerektirdiği hallerde, yetkili idari makamlar ve adli makamlar tarafından bu konuda talepte bulunulması halinde, üyelerin hak ve güvenliğinin korunması amacıyla bilgi verilmesinin zorunluluk teşkil ettiği hallerde üçüncü kişilere açıklanabilir.

Site’ de yer alan “Gizlilik Politikası” işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Kullanıcı’lar söz konusu Gizlilik Politikası hükümlerini de okuduklarını, kabul ettiklerini ve İçerikler’ine uyacaklarını aksi takdirde bu Site’ye erişim sağlamamaları, Site’yi ziyaret etmeme ve görüntülememeleri ve kullanmamaları gerektiğini bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

FİKRİ MÜLKİYET KAPSAMI VE İHLALLERİ İLE İLGİLİ UYARILAR

Madde 18

Site tasarım, içerik, yazılım, veri tabanı, kodlar, ara yüzler, derlemelerine dair tüm maddi ve fikri mülkiyet hakları, Site’ye ilişkin her türlü, mali ve manevi haklar; tasarım, marka, patent, ikon, unvan, işletme adı, yöntem vb. tescilli olan veya tescilsiz her türlü fikri mülkiyet içeren hakların tamamı Şirket’e ait olup, bu haklar ulusal yasaların ve uluslararası sözleşmelerin koruması altındadır. Üye’nin veya Site Ziyaretçisinin/Üçüncü Kişilerin bu haklar üzerinde tasarruf yetkisi mevcut değildir. Tüm Kullanıcılar bu hakları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirketin, ayni ve şahsi hakları, know-how, mülkiyet ve ticari bilgiye yönelik tüm hakları da ayrıca saklıdır.

Şirket’in yazılı izni olmaksızın Site’de yer alan üyelere ait ticari ve kişisel bilgiler, sitenin içeriği kısmen veya tamamen kopyalanamaz, umuma arz edilemez, yayınlanamaz, çeşitli vasıtalarla aktarılamaz ve işlenemez. Üyeler dışında üçüncü kişilerin Site’ye link verilebilmesinin ön koşulu Şirket’in yazılı izninin mevcudiyetidir.

Site’nin içeriği ve yazılımının, veri tabanının, tasarımının, derlemesinin tüm mali, manevi, fikri hakları Şirket’e aittir. Kullanıcılar, Şirket’in açık ve yazılı izni olmaksızın Site’de mevcut sayfa ve/veyahut içerikleri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da benzeri başka amaçlarla robot, örümcek veya başka otomatik aletler, yazılımlar ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler. Üyelerin üyelikleri kapsamında yer almayan hizmetlere ve bilgilere ulaşmak amacıyla robot, örümcek veya başka otomatik aletler, yazılımlar ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını kabul ederler.

Site kullanıcıları ve üyeleri, Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmamayı, siteye izinsiz ve yetkisiz olarak bağlanmamayı ve işlem yapmamayı, diğer kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul ederler.

Site kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer sair mer’i tüm mevzuat ve ikincil mevzuat hükümlerine uymayı ve bunların ihlali niteliğinde herhangi bir davranışta bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Şirket’in bu nedenle kamu kurum/kuruluşlarına ve/veya üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

 

ŞİRKETİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 19 – Şirketin Hakları

19.1 Şirket, hukuki/idari nedenlerle veya Üyelik modellerine ilişkin sebeplerle, Üyeler’e ait yer her türlü bilgi, bölüm ve veriye erişimi tamamen ve/veya kısmen kısıtlayabilir veya farklı kullanıcı yetkilendirmeleri çerçevesinde verilmiş rol ve izinlere bağlı olarak sınırlandırılabilir.

19.2 Şirket, Site’de yayınlanmak ve/veya Üye’lere e-posta vasıtası ile bildirmek suretiyle, Sitenin kullanım koşullarını her zaman sebep göstermeksizin tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Kullanım koşullarındaki değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme tarafları için bağlayıcı olur. Üye, koşulların değişmesi sonrası Site’den yararlanmaya devam ettiği takdirde değişen koşulları da kabul etmiş sayılır.

19.3 Şirket, Site’nin belli alanlarını veya kategorilerini, sitede kullanılan bazı imkanları ve hizmetleri ücretli hale dönüştürme, gelişmiş üyelik hizmetleri sunma ve bu hizmetleri ücretli olarak teklif etme ve tüm bu bedelleri tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahiptir.

19.4 Şirket, Site’de sunduğu hizmetleri önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman sonlandırabilir. Şirket hizmetin sürekliliğini, taahhüt veya garanti etmemektedir.

Madde 20 – Şirketin Yükümlülükleri

20.1 Şirket, Site’de Üyeler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek ve bu içerik sebebiyle hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Ancak, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Başkanlık, adli makamlar veya hakları ihlal edilen kişiler tarafından hukuka aykırılıktan haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla ve tekrarlanmasını önlemek adına gerekli inceleme ve değerlendirme işlemleri gerçekleştirilmekle yükümlüdür.

20.2 Şirket, Site’de hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini yönetmelik ve sair mevzuatta belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

20.3 Şirket, Üyelere ve Talebe Bağlı Hizmet alınan şirkete ilişkin bilgilerin, Sitede tahsis edilen ilgili alanlarda gösterilebilmesi ve güncellenebilmesi için gerekli teknik imkânları sağlamakla yükümlüdür.

 

SORUMLULUK REDDİ

Madde 21

21.1 Şirket, Üye tarafından gerek Üyelik aşamasında gerekse sonrasında Site’ye iletilen/gönderilen/yüklenen/aktarılan, değiştirilen bilgi ve/veya içeriğin gerçek, güvenilir, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Şirket, Üyeler tarafından sunulan/yüklenen içerik, bilgi, belge, doküman, yazınsal, görsel, işitsel, rakamsal ifade ve simgeleri kontrol etmemekte, doğruluğunu araştırmamaktadır. Tüm bu hususlar işlem ve/veya eylemleri gerçekleştiren Üye/Üye’lerin sorumluluğunda olup, Şirket’in bu hususta yükümlülüğü ve herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, Üye tarafından girilen ya da yüklenen bilgi, belge, dokuman ve benzeri yazılı veya görsel veya rakamsal ya da işitsel her türlü içeriğin gerçekdışı, yanlış, hatalı, yanıltıcı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi, manevi veya başkaca isim altında hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

21.2 Site’nin Üye’lerinin diğer Üye’lerle veyahut bu site vasıtası ile üçüncü kişilerce görüntülenmek suretiyle iş bağlantısı kurması halinde, bu kişilerin yüklendiği işi tam ve zamanında yerine getirme yükümlülüğü, uygulama şartları ve hizmet kalitesi, hizmet, temizlik, güvenlik, ödeme vb. diğer her türlü sorumluluk ve yükümlülüklerinden ve bu yükümlülüklere bağlı olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak doğmuş ve/veya doğabilecek maddi-manevi zararlardan Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’lerin nitelik ve uygulamaları ile ilgili Şirket taraflara karşı herhangi bir garanti ve taahhüt üstlenmemektedir. Bu Site, sadece inşaat sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri bir araya getiren bir uygulama olup, hizmet garantisi içermez.

21.3 Sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye’nin sorumluluğunda olup, Üyelerin bu hususlardaki ihmal ve kusurlarından dolayı uğradıkları ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı ya da uğrayabileceği zarardan Şirket sorumlu tutulamaz.

21.4 Şirket, Site üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetler’in, Üye’ler, Ziyaretçi’ler ve Üçüncü Kişiler tarafından hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğudan ve dolaylı zararlar ile üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Şirket’e herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren Üye, Şirket’in her türlü zararını derhal tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

21.5 Şirket, Hizmet’i vermek, askıya almak, Hizmeti ve hizmet içeriklerini değiştirmek ve bunları ek koşullara bağlamak, tamamen durdurmak, içeriği erişime kapatma ve Üye’lere ait içerikleri silme haklarına sahip olup, bu konularda tam bir serbestlik içinde hareket eder. Şirket, dilerse bu hakkını, herhangi bir sorumluluğu bulunmaksızın bildirimde bulunmadan ve/veya belirli bir süre vermeden derhal kullanabilir.

21.6 Site üzerinden, web sitelerine, dosyalara, ve benzer alanlara bağlantı verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup bağlantılardaki gerçek ve tüzel kişi, kurum, kuruluşlarla Şirket’in ilintisi bulunmamaktadır. Anılan nedenlerle Şirket anılan kişi ve/veya kurumların eylem ve işlerinden sorumlu tutulamaz. Şirket, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti etmemektedir.

21.7 Site, Üyeler tarafından sunulan hizmetleri tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Site tarafından kullanıcı oylama ve yorumları aracılığıyla Üyeler arasında bir sıralama, veya puanlama yapabilir. Ancak bu puanlama ve sıralama, Şirket veya Site tarafından verilen bir garanti anlamına gelmemektedir.

21.8 Üyeler ve/veya Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikler’i Site’ye ileten/gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

21.9 Şirket, Site’nin virüslerden koruması için önlem almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı’ların virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

21.10 Şirket, Site’nin kullanımı esnasında oluşabilecek hata, arıza, virüs sonucu meydana gelen zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

21.11 Şirket'in, Hizmet’in hatasız ve kesintisiz sunulacağı ya da Hizmet’in kullanılması ile hedeflenen sonuçların gerçekleşeceği yönünde bir taahhüdü bulunmamaktadır.

21.12 Şirket, bilgisayar korsanlığı ve diğer bilinen/bilinmeyen metotlarla koruma sistemlerinin etkisizleştirilmesi halinde doğabilecek maddi, manevi, menfi, müspet vb. her türlü zararlardan sorumlu tutulamaz.

21.13 Şirket, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla herhangi bir sonuç elde edileceğini garanti etmemektedir.

21.14 Şirket, Site kullanıcılarının ve üyelerinin, Site’den yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir.

21.15 Şirket, Site’nin kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Şirket’e herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

21.16 Şirket, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

21.17 Bir kullanıcının sisteme verdiği/girdiği bir bilginin yayın zamanı, süresi ve kiminle paylaşılabileceği bilgiyi veren kullanıcının seçimine bırakılmış ise bu bilgiye belirtilen durum ve kişiler haricinde erişim engellenir. Ancak, sitedeki teknik sorunlar yetersizlikler hatalar veya benzeri istem dışı oluşan problemler nedeniyle bilginin yayınına yönelik bu kısıtlara uyulamaması durumunda bilgi paylaşımından dolayı Şirket sorumlu tutulamaz. Bunlar dışında kalan bilgiler ise Şirket’in insiyatifindedir ve paylaşım şart, durum, zaman ve biçimi ile paylaşılacak kişiler Site tarafından belirlenir.

SAİR HÜKÜMLER

Madde 22

Sözleşme’nin imzalandığı anda Site’nin mülkiyetini/kullanma yetkisini haiz olan Şirket’in daha sonra isim, ortak değiştirmesi ve/veya Site’yi üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere devretmesi sözleşmenin geçerliliğini/bağlayıcılığını etkilemez. Site’nin mülkiyetini/kullanma yetkisini haiz olan ve/veya işbu Site içeriğinde Site’nin yetkilisi olarak açıklanan taraf, başka bir açıklamaya gerek olmaksızın işbu sözleşmenin tarafı olarak addedilir ve sözleşmeden doğan tüm hakları kullanabilir, tüm sorumluluk ve/veya taahhütlerin yerine getirilmesini isteyebilir.

Madde 23

Taraflar’a yapılacak her türlü bildirim, Şirket bakımından Sözleşme’de yazılı adresine yazılı şekilde olacak ve noter marifetiyle veya telgraf veya iadeli taahhütlü mektup ile veya alındılı belgeli olarak yapılacaktır; Üyeler bakımından ise kendilerince bildirilecek e-posta adreslerine yapılacaktır. Taraflar, adres ve iletişim bilgilerinin değiştirildiğini karşı tarafa işbu Sözleşme’de belirtilen Site vasıtasıyla bildirmedikçe Sözleşme’de belirtilen adres ve iletişim kanallarına yapılacak bildirimin geçerli sayılacağını ve bildirimin kendilerine ulaşmamasından doğacak zararlardan karşı tarafın sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmenin tarafı olan Şirketin ticari ve adres, iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir;

Ticari Bilgileri;

Ticari Unvanı: Tunçbay Bilişim ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi

İletişim Bilgileri:

Adres: Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. Workinton No:79 İç Kapı No: 1 Beşiktaş/İstanbul

E-Mail: info@insuppliers.com

 

Madde 24

İşbu sözleşmedeki başlıklar sözleşme metni içeriğini sınırlayıcı şekilde yorumlanamaz. Sözleşmedeki hükümlerin bir kısmının geçersiz sayılması, diğer hükümlerin geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Bu hükümler taraflar arasında uygulanmaya devam olunur. Geçersiz kalan hüküm ya da maddelerin geri kalan bölümleri ise, yasa ya da mahkeme kararlarının izin vereceği ölçülerde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

 

Madde 25

Site’nin kullanımından doğacak ihtilaflarda Şirket, defter ve kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil edecektir.

 

Madde 26

İşbu Sözleşme’den doğan ihtilaflarda Türk hukuku uygulanacak olup münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


YUKARIDAKİ AÇIKLAMALARI OKUDUM VE KABUL EDİYORUM

Eğer bu Sözleşme’yi ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, “inSuppliers”a Kayıt Olun” (veya benzeri) seçeneklere tıklamayın ve Hizmetlerimizden hiçbirine erişmeyin veya kullanmayın.

Turn Up